PrEP

Här tänker jag, i enkel dagboksform, dokumentera mina upplevelser med PrEP. Den brittiska Högsta Domstolen fastställde för ett par dagar sedan att det var NHS (Engelska folkhälsan) skyldighet att tillhandahålla förebyggande behandling med hivläkemedel, något de vägrat göra tidigare. En månadsdos av PrEP-läkemedlet Truvada™ kostar £400, en månadsdos av HIV-inbromsande läkemedel kostar nästan 40ggr så mycket. PrEP går även att köpa privat på nätet under sk generiska namn som t.ex. Tenvir-EM, för en tiondel av kostnaden av Truvada. I de flesta EU-länder är det tillåtet att importera tillåtna mediciner, i Storbritannien är dessutom privat import av receptbelagda läkemedel tullfritt.

PrEP_01

Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)
Förebyggande behandling med hivläkemedel – så kallad Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) – kan komma att användas i preventionssyfte om de visar sig vara effektiva och säkra. Det finns en risk för allvarliga biverkningar som måste undersökas. Det finns också en oro för att den här typen av preventionsåtgärder kan leda till ett ökat riskbeteende. PrEP-behandling ordineras inte i Sverige. (Källa: Noaks Ark)

Det finns generellt tre doseringar för PrEP:

  1. Daglig dos (1 tablett), erbjuder högsta skydd mot HIV (99%)
  2. 4 doser per vecka (1 tablett per 18 timmar), erbjuder mindre skydd mot HIV och är endast lämpligt för de som BARA har oskyddat analsex som passiv partner. Halveringstiden för den del av detta kombinationsläkemedel som angriper anal infektion är 11 timmar. Den här doseringen rekommenderas inte, men har publicerats för de som av kostnadsskäl inte har råd med en daglig dos.
  3. För den som inte har regelbundet sexuellt umgänge finns även alternativet att ta PrEP i anslutning till sex. En första dubbel-dos (2 tabletter) tas 2-24 timmar innan sex, sedan tas en normal dos (1 tablett) efter sex, och igen efter 24 timmar. Det här är dock den minst tillförlitliga doseringsmetoden.

Innan jag går vidare vill jag påpeka att det finns flera hälsovillkor som måste uppfyllas innan någon påbörjar PrEP-behandling. Den absolut viktigaste av dessa villkor gäller din hiv-status. Du MÅSTE vara hiv-negativ. Om du inte är 100% säker på detta måste du ta ett hiv-test och sedan vänta hela infektionsperioden (minst 12 veckor) och testa dig igen. Naturligtvis får du inte utsätta dig för någon som helst smittorisk mellan de två testen (f.ö. bör du alltid undvika smittorisk, särskilt första månaden efter att du påbörjat PrEP). Orsaken till detta är att när du börjar med PrEP så bygger kroppen upp immunitet mot preparatet (yrsel, nedsatt reaktionsförmåga och diarré är vanliga symptom den första månaden) som även används som HIV-läkemedel för hiv-smittade. Skulle det då visa sig att du bär på hiv-smitta så har du (oavsiktligen) begränsat urvalet av verkningsbara inbromsningsmediciner som du kan ges.

Andra hälsorisker som måste kontrolleras är njur och leverfunktion samt du måste testas för hepatitis B (du måste vara vaccinerad). Personer med nedsatt njur- och/eller lever-funktion kan fortfarande ta PrEP men doseringen måste anpassas och du måste ha regelbunden klinisk kontroll av dessa organ för att förhindra livshotande skador.

Alla som tar PrEP rekommenderas att kolla sin hiv-status var 3:e månad samt även sina njur och levervärden.

Mer information (på engelska): www.iwantprepnow.co.uk


Detta är det första inlägget i min dagbok om PrEP. Du rekommenderas läsa mig kronologiskt!


Navigeringslänk: [Nästa inlägg]


annons